woensdag, 21. maart 2007 - 14:55

Goederenspoornetwerk Venlo wordt verstrekt

Venlo

Railport Venlo wil gaan onderzoeken of het mogelijk is om een directe goederenspoorverbinding tussen Venlo en een nader te bepalen locatie in Oost-Europa op te zetten. Hiervoor pleiten diverse instanties, onder meer Provincie Limburg, Ministerie van verkeer en Waterstaat en de gemeente Venlo. Verenigd in het platform Railport Venlo willen de betrokken partijen positie van Venlo in het internationale goederenspoornetwerk versterken. Een directe spoorverbinding met Oost-Europa is van belang omdat de goederenstromen tussen de regio en Oost-Europa toenemen.

Om haar positie als logistiek knooppunt te behouden en te kunnen ontwikkelen, moet de regio Venlo ook haar positie in het internationale goederenspoornetwerk tussen de mainports en de belangrijkste Europese economische regio’s versterken. Met dit doel hebben de zeven partijen de handen ineengeslagen in RailportVenlo en zullen zij acties ondernemen.
Provincie:
Tag(s):