maandag, 26. februari 2007 - 16:41

Gratis openbaar vervoer

Eindhoven

Donderdag 1 maart start de proef met gratis openbaar vervoer voor kinderen en senioren, die duurt tot eind 2008. De gemeente Eindhoven wil op deze manier de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad verbeteren, de mobiliteit van senioren vergroten en kinderen vertrouwd maken met openbaar vervoer.

Begin week 9 ontvangen beide doelgroepen een pasje. Op vertoon hiervan reizen ze gratis op de Hermes stadslijnen 1 t/m 19, 109, 110, 112, 401, 402 en 407, uiteraard in beide richtingen (en dus niet op de Hermes streeklijnen). De pas is op werkdagen geldig na 09:00 uur ’s ochtends. In het weekend, op feestdagen en in de maanden juli en augustus is de pas de hele dag geldig.

Kinderen die speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs volgen (voortgezet speciaal onderwijs uitgezonderd), kunnen een speciale stempel op de pas krijgen. Daarmee mogen zij ook op werkdagen vóór 09:00 ’s ochtends met de bus op bovengenoemde lijnen.

Elders in Europa is gratis openbaar vervoer voor deze doelgroepen een groot succes. Daarom heeft de gemeente Eindhoven besloten hiermee ervaring op te doen. Tijdens de proef – die tot uiterlijk 31 december 2008 duurt – wordt gemeten wat het effect is op de reizigersaantallen, op het reisgedrag van de gebruikers en op het beeld dat mensen hebben van reizen met de bus.
Provincie:
Tag(s):