dinsdag, 20. maart 2007 - 22:18

Grote oefening in HSL Boortunnel Groene Hart

Rijnwoude

Op dinsdag 20 maart is door brandweer, politie, GHOR Hollands Midden, ProRail en de gemeente Rijnwoude een grote oefening met de naam “Onderweg� gehouden in de HSL Groene Hart Tunnel.

Het doel van de oefening was het testen van de veiligheidsprocedures en beoefenen van Rampbestrijdingsplan HSL. Uit de eerste evaluatie blijkt dat een groot aantal punten volgens plan liep en dat een aantal processen niet liep zoals verwacht.

Tussen de gemeenten Rijnwoude en de gemeente Leiderdorp loopt het tracé van de Hogesnelheidslijn door een bijna acht kilometer lange tunnel. Op het diepste punt ligt de tunnel 30 meter onder het gras van het Groene Hart. De veiligheid van treinreizigers en burgers langs het HSL-tracé is erg belangrijk. In en rondom de tunnel zijn daarom heel veel veiligheidsmaatregelen genomen om incidenten te voorkomen.

Oefening ‘Onderweg’
In de tunnel, ter hoogte van de tunnelschacht Bent in de gemeente Rijnwoude, was de locatie van een ernstig ongeluk tussen een hogesnelheidstrein en een onbekend voorwerp. Het gevolg was een enorme ravage en een klein brandje. In en om de trein lagen enkele doden, gewonden en er heerste paniek. De lichtgewonden werden door de toegesnelde hulpverleners via de tunnelschacht naar boven gebracht en met bussen naar een opvanglocatie in Hazerswoude-Dorp gebracht. De zwaargewonden werden met een trein naar Leiderdorp vervoerd waar het spoor weer boven de grond komt. Hier stonden medische teams klaar om de gewonden te verzorgen.

In het gemeentehuis van Rijnwoude oefende gelijktijdig de gemeentelijke rampenstaf onder leiding van burgemeester mevrouw A.C. Hommes. Ook de deelprocessen opvangen en verzorgen, het registreren van slachtoffers, gewonden, passagiers en voorlichting werden geoefend.

Aan de oefening deden circa 250 vrijwilligers, 80 hulpverleners, 80 gemeenteambtenaren en diverse medewerkers van ProRail mee.

Evaluatie
Uit een evaluatie, vlak na de oefening, bleek dat veel procedures volgens plan verliepen. Op enkele punten moeten de plannen daarentegen aangescherpt worden.

Wat ging goed:
De opschaling en de samenwerking tussen de hulpdiensten ging goed en ook de communicatie tussen de diverse hulpdiensten liep voorspoedig. Op het gemeentehuis kwamen de deelprocessen uit het rampenplan snel op gang ondanks de chaotische situatie in de tunnel. De samenwerking in het gemeentelijk Beleidsteam verliep goed.

Verbeterpunten:
In het begin van de oefening bleken enkele nooddeuren in de tunnel niet open te gaan. Het transport van de ‘zware’ slachtoffers met een trein vanuit de veilige tunnelbuis naar Leiderdorp was een oefendoel op zich. Punten van evaluatie hierbij zijn de tijdspanne waarbinnen de slachtoffers werden afgevoerd en de vervoerswijze van slachtoffers.

Voorbereiding
De betrokken hulpdiensten en gemeenten bereiden zich samen met de spoorpartijen voor op de ingebruikname van de tunnel. Er is een specifiek Rampbestrijdingsplan gemaakt en de hulpverleners hebben door middel van ‘virtual reality’ (computersimulatie) al in de tunnel geoefend met het bestrijden van verschillende soorten incidenten. Volgens de oefenleider Arno Mantel van de Regionale Brandweer is de oefening in de tunnel een belangrijk middel om alle procedures in één keer te testen. Op basis van de uitkomsten van deze oefening zullen de procedures en plannen aangescherpt worden.
Provincie:
Tag(s):