woensdag, 28. februari 2007 - 9:29

Het eerste kievitsei; voorbode van de lente

Binnenkort gaat het weer gebeuren; de vondst van het eerste kievitsei van Nederland. De afgelopen jaren had de provincie Noord-Brabant steeds de primeur.Op de voet gevolgd door Gelderland en Zuid-Holland. Door het zachte weer is de kans groot dat de vogels al eerder de lente in de bol hebben. De eerste gespikkelde eitjes staan symbool voor het ontluikende voorjaar.

Jarenlang werd het eerste kievitsei van de gemeente aangeboden aan de burgemeester. Tegenwoordig komen burgemeesters van steeds meer gemeenten naar het nest toe. Zij trekken de laarzen aan, stappen et wei in en gaan door de knieën om het gespikkelde kleinood van dichtbij te kunnen zien. Het ei blijft hierbij in het nest liggen. Het is immers in Nederland (m.u.v. de provincie Friesland) niet meer toegestaan het ei uit het nest te halen en mee te nemen.

Terwijl de burgemeester op bezoek is, kan de vinder uit de doeken doen, hoe hij of zij het ei gevonden heeft. Tevens is dit een goed moment, om de noodzaak van nest- en kuikenbescherming aan te kaarten.

Het eerste ei vormt ook de start van een nieuw broedseizoen. De meeste weidevogelsoorten (o.a. kievit, grutto, scholekster, wulp, tureluur) hebben het tegenwoordig erg moeilijk.

De vogels moeten op weilanden en akkers, die intensief bewerkt worden, hun eieren uitbroeden en hun jongen zien groot te brengen. Daarvoor hebben zij in totaal 8 tot 9 weken nodig. In die periode kan er van alles misgaan. Nesten worden bijvoorbeeld ondergeploegd, of de jongen worden opgepeuzeld door roofdieren.

Er zijn veel boeren, loonwerkers en vrijwilligers die zich het lot van de weidevogels aantrekken. Nesten worden tijdig opgespoord en indien nodig voorzien van een markering. Tijdens landbouwwerkzaamheden worden deze nesten vervolgens ontzien. Hierdoor stijgt het percentage uitgekomen nesten aanzienlijk.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert al meer dan 10 jaar de uitvoering van vrijwillige weidevogelbescherming in de provincie. Vrijwilligers worden voorzien van informatie en advies. Daarnaast worden alle resultaten verzameld en verwerkt in een verslag. Regelmatig worden de vrijwilligers extra beloond voor hun inzet. Sinds een paar jaar verstrekt Stichting Landschapsbeheer Gelderland ook cadeaubonnen aan de eerste drie vinders van kievitseieren.

Hetzelfde geldt voor vroege vondsten van de grutto, de scholekster, de wulp en de tureluur. Op deze manier worden de circa 450 Gelderse weidevogelbeschermers extra gestimuleerd om de komende weken de draad van het beschermingswerk weer op te pakken.
Provincie:
Tag(s):