dinsdag, 6. februari 2007 - 9:06

Leeuwarden vraagt inwoners advies

Leeuwarden

De gemeenteraad van Leeuwarden vraagt inwoners advies om de politieke besluitvorming aantrekkelijker en begrijpelijker te maken. De raad is op zoek naar acht burgers die zitting willen nemen in een burgervisitatiecommissie. De samenstelling van de commissie moet een doorsnede vormen van de Leeuwarder samenleving.

De gemeenteraad wil de inwoners betrekken bij de beslissingen die worden genomen. De commissie schrijft aan het einde van de visitatie een verslag voor de raad met bevindingen en aanbevelingen. De leden van de burgervisitatiecommissie krijgen een vergoeding van € 150 per bijeenkomst.

De gemeenteraad laat zich door de burgervisitatiecommissie beoordelen op vier punten:
• De wijze van debatteren van de raad
• De wijze van presentatie van de raad
• De aantrekkelijkheid van de raadsvergadering
• De leesbaarheid van de raadsvoorstellen

Burgemeester Geert Dales: ‘Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Daar mag je van verwachten dat zij begrijpelijke taal spreken en er alles aan doen om de inwoners van de stad bij de besluitvorming te betrekken. Het is de Leeuwarder burger zelf die het beste kan beoordelen of de raad doet waar hij hem voor gekozen heeft.’

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die lid willen worden van de burgervisitatiecommissie kunnen een sollicitatiebrief sturen naar de gemeente Leeuwarden, t.a.v.: griffie, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, of e-mailen naar griffie@leeuwarden.nl o.v.v. burgervisitatiecommissie.
Sluitingsdatum: 26 februari 2007.
Provincie:
Tag(s):