donderdag, 22. november 2007 - 12:54

Leeuwarden.nl stijgt spectaculair op landelijke ranglijst

Leeuwarden

De website van de gemeente Leeuwarden is spectaculair gestegen op de ranglijst Overheid.nl Monitor 2007. Stond de gemeentelijke website op de landelijke jaarmonitor 2006 op plaats 83, in 2007 is hij gestegen naar plaats 15.

De stijging is vooral te danken aan de ontwikkeling van de persoonlijke internetpagina ‘Mijn Leeuwarden’ en een aantal extra webdiensten in het digitaal loket. De Leeuwarders kunnen nu gemakkelijker producten en diensten via internet aanvragen. Met de vijftiende plaats heeft Leeuwarden de beste website van de Friese gemeenten.

Leeuwarden werkt verder aan de website, ‘Mijn Leeuwarden’ en het digitaal loket. Zo worden bijvoorbeeld ook vergunningaanvragen en –verleningen en bestemmingsplannen via internet toegankelijk gemaakt. Bovendien zal het aantal webdiensten verder worden uitgebreid. De raad heeft onlangs nog bij de begrotingsbehandeling geld beschikbaar gesteld om nog meer webdiensten voor de inwoners van Leeuwarden te realiseren.

Vast onderdeel van het jaaronderzoek is het zogenaamde checklistonderzoek waarbij onderzoekers de websites van (deel)gemeenten, provincies, waterschappen en departementen beoordelen op thema's als transparantie, elektronische dienstverlening, gepersonaliseerde dienstverlening, participatie en toegankelijkheid. Nadat alle organisaties gedurende twee weken de kans hebben gekregen om de voorlopige bevindingen te beoordelen, is dit checklistonderzoek nu afgerond. Het resultaat is een ranglijst per type overheidsorganisatie en vindbaar op de website via: http://advies.overheid.nl/jaaronderzoek .
Provincie:
Tag(s):