woensdag, 12. december 2007 - 12:30

Lesuur omgaan met geld op Waddinxveense school

Waddinxveen

Wethouder Dirk Lont woont donderdag een lesuur bij over omgaan met geld, dat gegeven wordt aan groep acht van basisschool De Leilinde, te Waddinxveen. Doel van de lessen is om de kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld, zodat ze dat ook als volwassene goed kunnen.

Deze activiteit is een van de activiteiten van de gemeente voor het project: “Schuldhulpverlening; een preventieve aanpak�. Bijna alle basisscholen hebben zich voor deze activiteit opgegeven.

Eén van de meest doeltreffende manieren om te voorkomen dat burgers in financiële problemen komen is ervoor te zorgen, dat de burger goed en zo vroeg mogelijk wordt voorgelicht. Schoolgaande kinderen hebben in deze moderne tijd vaak al met zaken te maken (GSM, merkkleding etc.) zonder dat voor hen duidelijk is dat dit soort zaken veel geld kosten. Ouders worden vaak geconfronteerd met de financiële offers of gevolgen die deze moderne tijd met zich meebrengt.

Daarnaast blijkt dat steeds meer jongeren schulden hebben. Sterker nog: een deel van de tien- tot twaalfjarigen leent al geld. Onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) laat zien dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat later ook goed blijken te kunnen. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom heeft het Nibud voor de Basisschool de Geldkoffer gemaakt met daarin lesmateriaal, zodat scholieren spelenderwijs leren omgaan met geld (bron: Nibud).

De gemeente Waddinxveen is in september 2007 gestart met het project “Schuldhulpverlening - een preventieve aanpak�. Met extra subsidie van het rijk is een aantal activiteiten gestart. Eén van deze activiteiten is het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten op basisscholen in Waddinxveen. Deze bijeenkomsten zijn in oktober, november en december. Het project “een preventieve aanpak� is een extra activiteit van de gemeente naast de bestaande schuldhulpverlening voor problematische schulden.
Provincie:
Tag(s):