zaterdag, 17. maart 2007 - 14:11

Máxima geeft les over microkrediet

Prinses Máxima heeft op zaterdagochtend 17 maart een bezoek gebracht aan IMC Weekendschool in Den Haag. De Prinses was gastdocent bij de eerste les van het vak “De wereld als je werkterrein�. Vanuit haar functie als lid van de VN-adviesgroep voor een Toegankelijke Financiële Sector verzorgde de Prinses een les over microfinanciering. Vijftien leerlingen uit Schilderswijk en Transvaal woonden de les bij.

Máxima heeft de leerlingen verteld over haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties en over de werking en het belang van microkredieten. Aan de hand van beeldmateriaal liet zij de leerlingen laten zien welke projecten zij heeft bezocht en gaf zij een toelichting op haar indrukken en opgedane ervaringen.

IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand. Op de weekendschool volgen jongeren van 10 tot 14 jaar drie jaar lang elke zondag lessen van professionals die met plezier hun vak uitoefenen.

Deze gastdocenten leveren hun bijdrage op vrijwillige basis. Leerlingen hebben zelf gekozen voor deelname aan de weekendschool en zijn geselecteerd op motivatie. Doel van het weekendschoolonderwijs is het verbreden van de perspectieven van de leerlingen en het vergroten van hun zelfvertrouwen.

Er zijn negen IMC Weekendscholen in Nederland. Iedere vestiging wordt gefinancierd door bedrijven en particuliere fondsen. Het onderwijs voor de leerlingen is gratis.
Provincie:
Tag(s):