maandag, 19. maart 2007 - 18:06

Milieudefensie: 'Stop bouwplannen projectontwikkelaars'

Amsterdam

Milieudefensie voert donderdag 22 maart in Leiden actie, voorafgaand aan de manifestatie 'Groene Hart in uitvoering'. Met deze actie protesteert Milieudefensie tegen de vele bouwplannen in het Groene Hart. Met name de plannen van de projectontwikkelaars verenigd in de Neprom, die deze dag officieel worden gepresenteerd, om verspreid in het landschap 13 duizend dure woningen te bouwen, moeten zo snel mogelijk van tafel.

'De plannen van de Neprom druisen in tegen alle afspraken in de Nota Ruimte over het Groene Hart,' zegt Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie. 'Daarin is voor dit nationaal landschap de ‘grote mate van openheid’ als kernkwaliteit benoemd. De bouw van 13 duizend woningen buiten de huidige bebouwingsgrenzen betekent maar liefst vijftig nieuwe steenpuisten van elk 250 woningen, midden in het Groene Hart. Dat leidt tot grote aantasting van de openheid van het landschap en extra verkeer waardoor het met de rust ook is gedaan.'

Milieudefensie roept de Tweede Kamer én verantwoordelijk minister Verburg (LNV), die de manifestatie opent, op om korte metten te maken met deze bouwplannen. Willem Verhaak: 'Oud minister Veerman liet al eerder weten dat de plannen van de regio Utrecht om 15 duizend woningen in het Groene Hart bij Harmelen te bouwen wat hem betreft niet door kunnen gaan. Hopelijk is minister Verburg even daadkrachtig en maakt zij direct duidelijk dat de plannen van de Neprom in strijd zijn met het rijksbeleid en dus van tafel moeten.'

Behalve tegen de bouwplannen van de Neprom verzet Milieudefensie zich tegen de volbouwen van de Oud Rijnzone tussen Leiden en Bodegraven. Ook het plan voor een regionaal bedrijventerrein bij Woerden en de bouwplannen van NV Utrecht bij Harmelen zijn de milieuorganisatie een doorn in het oog. Verhaak: 'Hierdoor zal dwars door het Groene Hart, van Utrecht tot aan Leiden, een stedelijk gebied ontstaan, waardoor het Groene Hart definitief in tweeën breekt'.
Provincie:
Tag(s):