maandag, 19. maart 2007 - 9:44

Minder mensen in gevangenis

Amstelveen

Voor het eerst in jaren is het aantal gedetineerden in Nederland gedaald. Op de peildatum 3 oktober 2006 zaten ongeveer 16 duizend gedetineerden in Nederlandse gevangenissen en huizen van bewaring.

Dat is een daling van ruim 8 procent ten opzichte van de vergelijkbare peildatum in 2005. Deze daling houdt verband met de afname van het aantal opgelegde vrijheidsstraffen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Tussen 2000 en 2005 was sprake van een gestage groei van het aantal gedetineerden van bijna 40 procent. Deze toename hing samen met de uitbreiding van het aantal detentieplaatsen, door nieuwbouw en door het gebruik van cellen voor meerdere personen vanaf 2003.
Categorie:
Tag(s):