zaterdag, 27. januari 2007 - 10:10

Minder schooluitval onder Utrechtse jongeren

Utrecht

Steeds minder Utrechtse jongeren verlaten voortijdig het onderwijs. In 2004 had 28% van 18-23 jarigen nog geen diploma op minimaal MBO-2 niveau op zak. In 2006 is dit gedaald tot 22% van de Utrechtse jongeren. Het terugdringen van de schooluitval en het -verzuim is één van de doelstellingen van het Collegeprogramma “Utrecht voor elkaar�. Het streven is dat in 2010 80% van de jongeren van school gaat met een diploma op minimaal MBO-2 niveau. Gemeente en schoolbesturen hebben diverse maatregelen genomen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

De afname van het voortijdig schoolverlaten in Utrecht is het gevolg van de samenhangende aanpak van gemeente en scholen. Belangrijk daarin zijn de consequente aanpak van schoolverzuim en tijdig ingrijpen als jongeren dreigen af te haken. In het Programma ‘aanpak voortijdig schoolverlaten’ staan alle maatregelen, variërend van aanpak ziekteverzuim tot goede zorg voor dreigende ‘uitvallers’ en de strafrechtelijke aanpak.

Jongeren tot 23 jaardie het onderwijs voortijdig verlaten, worden opgespoord en begeleid naar een andere opleiding of werk. Er zijn verschillende Werken-Leren programma’s waarmee jongeren, die geen diploma hebben, dit alsnog kunnen halen.
Provincie:
Tag(s):