maandag, 19. februari 2007 - 19:00

Minder storingen aan het spoor in 2006

Utrecht

In 2006 is de beschikbaarheid van het spoor toegenomen. ProRail bereikte dit door een combinatie van minder storingen en sneller herstel. Ten opzichte van 2005 werd op dit vlak een winst van bijna 1500 uur geboekt. “In 2006 hebben de belangrijkste bedrijfsonderdelen - inframanagement, verkeersleiding en capaciteitsmanagement - betere operationele prestaties neergezet. Inmiddels zijn de belangrijkste doelen voor 2007 al in 2006 gehaald. Dit geeft vertrouwen in de verbetering van de kwaliteit van ons spoorinframanagement en onze jonge organisatie die is gebouwd op een lange traditie�, aldus Bert Klerk, voorzitter raad van bestuur van ProRail.

Helaas vond in 2006 ook een aantal incidenten plaats. Deze maken het verder aanscherpen van het veiligheidsbeleid noodzakelijk. Hiervoor is in het najaar van 2006 het startsein gegeven met het presenteren van de Veiligheidsagenda 2007 - 2008. ProRail wil betere prestaties leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is ook in 2006 veel energie gestoken in de kerntaken van de organisatie.

In 2006 waren er opnieuw minder aanrijdingen en doden bij overwegen te betreuren en is de laatste AKI-overweg omgebouwd naar een AHOB-overweg. De doelstelling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat van een halvering in 2010 (max. 24 dodelijke slachtoffers per jaar) van het aantal doden ten opzichte van het jaar 1985 (48 doden en 48 gewonden) is nu reeds gehaald. In 2005 waren er 18 dodelijke slachtoffers op overwegen; het voorlopige aantal voor 2006 komt uit op 11 dodelijke slachtoffers.
Provincie:
Tag(s):