donderdag, 15. maart 2007 - 9:00

Mogelijkheden productie bio-aardgas in kaart gebracht

Lelystad

De provincie Flevoland heeft in kaart laten brengen welke mogelijkheden Flevoland biedt om op grote schaal bio-aardgas te produceren en transporteren. Uit het onderzoek blijkt dat de productie technisch en economisch haalbaar is.Grondstoffen kunnen komen uit de landbouw of uit afval en resten uit de voedingsmiddelenstroom.

Biogas ontstaat bij het vergisten van organische stoffen. Door een aanvullende bewerking kan het de kwaliteit van aardgas krijgen; daarna heet het bio-aardgas.

Technisch is het mogelijk om een beperkte hoeveelheid gas op een regionaal gasnet te leveren; niet op het hoofdnet. Het bouwen van de benodigde grote vergistingsinstallaties in het landelijk gebied is met de huidige regelgeving van provincie en gemeenten vrijwel niet mogelijk. Eén zeer grote installatie op een industrieterrein biedt meer kansen.

FAPS wijst er op dat eigen gasnetten mogelijkheden bieden, zoals het initiatief rond Polderwijk in Zeewolde. Ook de afzet naar glastuinbouwbedrijven, waarbij aardgas vervangen wordt, kan perspectief bieden. Daarnaast biedt een eigen biogasaanvoer naar de elektriciteitcentrale bij Lelystad een mogelijkheid. Hierbij gaat het om ideeën die een nader onderzoek wenselijk maken.
Provincie:
Tag(s):