dinsdag, 9. januari 2007 - 19:29

'Nog even geen coffeeshop in Lelystad'

Lelystad

Er komt op korte termijn nog geen coffeeshop in Lelystad.
Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. 'De aanvraag van een ondernemer voor een locatie aan de Middendreef kan niet worden getoetst aan het eind 2005 gewijzigde coffeeshopbeleid. Dit gewijzigde beleid is formeel nog niet gepubliceerd. Daardoor geldt nog het in 2002 vastgestelde coffeeshopbeleid. En op grond daarvan moet de aanvraag worden afgewezen', aldus de gemeente.

Een eerdere beoogde locatie aan de Gordiaandreef heeft het volgens de gemeente om die reden toen niet gehaald. De aanvraag van de ondernemer voor het pand aan de Middendreef maakt daarom op dit moment dan ook geen kans.

Tegen de mogelijke locatie aan de Middendreef, in de nabijheid van scholengemeenschap De Rietlanden, waren al bezwaren geuit van de kant van de school. De aanvraag van de ondernemer en de gesprekken met medezeggenschapsraad en de directie van De Rietlanden daarover hebben burgemeester Margreet Horselenberg doen besluiten de vestigingscriteria voor een coffeeshop nog eens nader tegen het licht te houden.

Discussiepunt bij de zoektocht naar een locatie voor een coffeeshop is de afstand van zo’n shop tot de dichtstbijzijnde school, jongerenvoorziening of horecavestigingen. In het door de burgemeester vastgestelde coffeeshopbeleid van 2002 staat de omschrijving dat de coffeeshop zich niet in de nabijheid van scholen voor basis- of voortgezet mag bevinden. Eind 2005 is dit aangescherpt tot een afstand van 125 meter, hemelsbreed gemeten van voordeur tot voordeur, waarbinnen geen coffeeshop in de nabijheid van een school mag worden gevestigd.

Bij het in behandeling nemen van de onlangs ingediende aanvraag van de ondernemer is gebleken dat de gemeente verzuimd heeft om het eind 2005 gewijzigde coffeeshopbeleid, met het daarin opgenomen afstandscriterium van 125 meter, te publiceren. Daardoor geldt nog steeds het coffeeshopbeleid van 2002 en moet de aanvraag worden getoetst aan de daarin opgenomen ruime beschrijving dat een coffeeshop ‘niet in de nabijheid van scholen mag worden gevestigd’.

In de gesprekken die burgemeester Margreet Horselenberg naar aanleiding van de nieuwe aanvraag heeft gehad met schoolleiding en medezeggenschapsraad van De Rietlanden, is haar gebleken dat de aangescherpte vestigingscriteria uit 2005 nog steeds ruimte laten voor interpretatieverschillen. Daarom laat zij de criteria nog eens goed tegen het licht houden voordat zij een gewijzigd coffeeshopbeleid vaststelt en publiceert.

Zowel ondernemer als schoolleiding en medezeggenschapsraad zijn door burgemeester Horselenberg geïnformeerd over haar toetsing van de aanvraag en haar voornemen om de vestigingscriteria nader te bekijken.
Provincie:
Tag(s):