dinsdag, 11. december 2007 - 20:17

Ondernemers ontbijten met de burgemeester

Hoogeveen

Onlangs vond in Hoogeveen het eerste burgemeesterontbijt plaats waarbij bedrijven niet op straat of wijk waren uitgenodigd, maar op branche of thema. Deze eerste bijeenkomst was het de beurt aan de Foodsector en dan met name aan de grotere bedrijven uit deze sector. Zo zaten de directies van DOC-Kaas, DVNutrition, Bakkersland, Heijs Foodproducts, Kraats Kaas, Candypoint en De Gulden Smaeck om half acht ’s morgens aan de ontbijttafel in het gemeentehuis.

Burgemeester Urlings had er voor gekozen om de agenda grotendeels door de ondernemers te laten invullen, omdat dan de meest prangende onderwerpen uit die sector in ieder geval aan bod kwamen. Opvallend was, dat een aantal onderwerpen dat aan bod kwam ook belangrijke items zijn in de Economische Structuur Visie.

Zo werd er veel aandacht gevraagd voor de aansluiting Onderwijs – Onderneming. Waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat bedrijven deels zélf willen opleiden binnen het bedrijf. Een ander punt dat spontaan op de agenda kwam was dat met name functies in het Midden en Hoger management/kader nog steeds moeilijk te vervullen zijn. In het kader van TRIPLE O (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) een prachtkans om samen een oplossing te bedenken.

Tot slot maakte een van de deelnemers de opmerking: handhaven is ook revitaliseren. Hij doelde daarmee op het feit dat handhaving tegen ongewenste overlast van bedrijven (foutparkeren, laden en lossen op de openbare weg, bedrijfsvoorraad op de openbare weg etc.) wel beter kan op de Wieken, en dat daarmee het aanzien en de kwaliteit van een bedrijventerrein ook omhoog gaat.
Provincie:
Tag(s):