woensdag, 7. maart 2007 - 13:13

Positieve reacties op plan voor coördinerend constructeur

Breda

De bouwwereld in Breda en omstreken reageert positief op het voorstel van de gemeente Breda om bij grote en complexe bouwwerken een coördinerend constructeur verplicht te stellen. Dat bleek op een druk bezochte discussiemiddag op 28 februari in Breda waar 140 architecten, projectontwikkelaars, aannemers en woningcorporaties aanwezig waren

Wethouder Adank van Bouw- en Woningtoezicht gaf de aftrap voor de middag: “Gemeenten moeten leren van de calamiteiten die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan maar ook het bedrijfsleven zelf. Breda heeft nu als eerste gemeente een beleidsregel opgesteld voor een coördinerend constructeur. Wij willen heel graag van mensen uit de praktijk horen hoe zij daar tegenaan kijken�.

Tijdens de bijeenkomst op 28 februari waren Joop van Leeuwen, voorzitter van het Centraal Overleg Bouwconstructies, en Jan Hoppen, Algemeen Directeur van Heja Projectontwikkeling, uitgenodigd om hun visie neer te zetten. Van Leeuwen is een uitgesproken voorstander van de herinvoering van de coördinerend constructeur. Hij zegt dat bouwwerken bestaan uit diverse constructieve onderdelen, waarvoor steeds een andere partij verantwoordelijk kan zijn. Verantwoordelijkheden zijn dus verdeeld en gesplitst. De coördinatie komt daardoor vaak te liggen bij de overheid, waar deze verantwoordelijkheid niet thuishoort. Daarbij wordt de overheid vaak voor het blok gezet, doordat opgevraagde tekeningen en berekeningen pas laat en vlak vóór een cruciale handeling worden ingediend.

In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft het marktdenken heel erg overheerst: laat het maar over aan de markt en het komt allemaal goed. Dat is een illusie gebleken.

Onder leiding van de heer Paul van der Grinten, voormalig hoofd Bouw- en Woning Toezicht Breda, is vervolgens intensief gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. Op deze wijze ontstond de nodige interactie tussen de diverse deelnemers.

In Breda is een aanvrager van een bouwvergunning voortaan verplicht om bij omvangrijke en complexe bouwwerken een integraal beeld te geven van de manier waarop het bouwplan constructief ontworpen en berekend wordt. De uitvoering van bouwwerkzaamheden is en blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aanvrager van de bouwvergunning. De aanvrager is verplicht daarvoor een coördinerend constructeur aan te wijzen.
Provincie:
Tag(s):