dinsdag, 27. november 2007 - 16:21

Prins spreekt bij congres ‘Maak ruimte voor klimaat’

Zeist

Prins Willem Alexander heeft dinsdagmiddag een toespraak gehouden op het congres “Maak ruimte voor klimaat� van het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK). Het congres werd gehouden in Figi te Zeist. De Prins ging in op de effecten van klimaatverandering wereldwijd en het belang van internationale samenwerking en een integrale gebiedsgerichte aanpak om adaptatie te laten slagen. Daarbij wees hij op door hem bezochte praktijkvoorbeelden in Hamburg, Londen, Dordrecht en Maasbommel.

Het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is een samenwerkingsverband van de ministeries VROM, VenW, LNV en EZ en het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. ARK houdt zich bezig met de veranderingen in het klimaat, de gevolgen daarvan voor Nederland en de aanpassingen die nodig zijn om op duurzame en kostenefficiënte wijze met die veranderingen om te gaan.

Tijdens het congres wordt de nationale adaptatiestrategie toegelicht. Deze strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om Nederland klimaatbestendig te maken. Aan het congres nemen bestuurders, vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en de wetenschap deel.
Provincie:
Tag(s):