donderdag, 1. maart 2007 - 16:44

Provinciale subsidie voor bedrijventerreinen Parkstad

Heerlen

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal ontvangen een Provinciale bijdrage van in totaal € 1.155.000,- om de bedrijventerreinen De Koumen, Strijthagen en Lindelaufergewande een kwalitatieve impuls te geven. De kwaliteit op lange termijn is verzekerd door de aanwezigheid van parkmanagement dat wordt uitgevoerd door Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg (BTM).

Bij het revitaliseringsplan van De Koumen wordt het wegprofiel dusdanig aangepast dat de parkeerproblematiek van auto’s en vrachtauto’s wordt opgelost. Er komen voetpaden, de inritconstructies worden verbeterd en de afwatering wordt verbeterd. Ook de groenstroken worden opnieuw ingericht wat niet alleen de uitstraling van het bedrijventerrein ten goede komt, maar waardoor ook de (verkeers)veiligheid verbetert.

Op bedrijventerrein Strijthagen worden in het westelijk deel nieuwe parkeerplaatsen en voetpaden aangelegd en worden de parkeervoorzieningen structureel verbeterd. Door het planten van bomen, hagen en onderbeplanting wordt de uitstraling van terrein verbeterd.

Bij bedrijventerrein Lindelaufergewande krijgt de weg een nieuw profiel. Er komt éénrichtingsverkeer, nieuwe parkeerplaatsen in de bestaande bermen en de weg wordt deels verlegd. Ook op dit bedrijventerrein wordt groen aangelegd ten behoeve van de uitstraling van het terrein.
Provincie:
Tag(s):