dinsdag, 30. januari 2007 - 20:09

Provincie brengt asbest problematiek in kaart

Groningen

Het college van GS heeft besloten een asbestsignaleringskaart voor de bodem op te stellen. GS willen hiermee een beeld krijgen van de locaties waar een vermoeden is van asbest en de locaties waar met zekerheid is vast te stellen dat er asbest in de bodem aanwezig is. Uitgangspunt voor het maken van de kaart is dat zoveel mogelijk informatie wordt verkregen over (de kans op) het aantreffen van asbest in de bodem.

Het onderzoek is gericht op de locaties waar in het verleden asbest is gestort (asbesthoudend afval in stortlocaties) en waar asbest is toegepast als verhardingsmateriaal voor met name erven en lanen (bodemarchieven en bodeminformatiesystemen).

Het college van GS stelt voor het onderzoek te starten in het Veenkoloniale gebied. Na dit gebied wordt vervolgens de rest van de provincie in kaart gebracht. Vervolgens kan de provincie samen met gemeenten gericht bodemonderzoek doen op de locaties waar een vermoeden is van een ernstige bodemverontreiniging met asbest. De asbestsignaleringskaart, die in het najaar wordt verwacht, zal worden gepresenteerd via de provinciale website (als onderdeel van de site met bodeminformatie). Op deze site wordt vermeld waar mogelijk asbest aanwezig is in de bodem.

De asbestproblematiek is vooral bekend geworden door gezondheidsproblemen in de provincie Overijssel als gevolg van de aanwezigheid van de asbestcementwarenfabrieken en de asbestwegen nabij deze fabrieken. Voor Groningen is er geen aanwijzing dat er asbestcementwarenfabrieken hebben bestaan die qua schaal en productieproces vergelijkbaar zijn met de bekende fabrieken in Goor en Harderwijk. Er wordt daarom niet verwacht dat er in de provincie Groningen een vergelijkbaar asbestprobleem met bijbehorende gezondheidsproblemen is als in en rond de plaatsen Goor en Harderwijk
Provincie:
Tag(s):