woensdag, 14. maart 2007 - 14:42

PvdA wil Jongerenraad Lelystad

Lelystad

De fractie van de PvdA gaat een raadsvoorstel in dienen voor de oprichting van een Lelystadse Jongeren Raad (LJR). Vooruitlopend op het raadsvoorstel wordt het voorstel op het Opinieplein besproken.In de notitie worden doelstelling, organisatie, structuur en randvoorwaarden aangegeven. Het ligt in de bedoeling om na bespreking op het Opinieplein in april het voorstel in te dienen.

De gemeente heeft behalve raadsleden en college ook de stichting 3D, Underground, leerlingraden, Axion en jongerenorganisaties uitgenodigd aanwezig te zijn.

Tijdens de sessie op het Opinieplein wordt de notitie toegelicht door de indiener van het initiatiefvoorstel, het jongste PvdA raadslid Bahreddine Belhaj.
Provincie:
Tag(s):