donderdag, 8. februari 2007 - 18:05

Raad van Toezicht Ziekenhuisgroep Twente stapt op

Almelo

De Raad van Toezicht van Ziekenhuisgroep Twente is met onmiddellijke ingang opgestapt. Dit heeft de Raad bekendgemaakt na het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie-Sanders. De commissie onderzocht het beleid en het praktisch handelen rondom de fatale brand in een operatiekamer van 28 september 2006 in Twenteborg Ziekenhuis in Almelo, die een 69-jarige vrouw uit Almelo het leven kostte.Volgens de onderzoekscommissie is het aannemelijk dat de patiënte door verstikking om het leven is gekomen.

In een reactie spreekt drs. A.C. van Alphen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuisgroep Twente van harde, maar terechte conclusies over de veiligheidscultuur die binnen Twenteborg Ziekenhuis bestond. Van Alphen reageert ook instemmend op de reeks van aanbevelingen voor Nederlandse ziekenhuizen van de commissie. Wel merkt van Alphen op dat ‘de medewerkers ondanks de voorschriften in het Bedrijfsnoodplan niet waren getraind voor brandbestrijding.’

Het Twenteborg Ziekenhuis zal ook de andere aanbevelingen van de commissie overnemen. Van Alphen: ‘De beslissing om de zuilen al dan niet te vervangen lag te laag in de organisatie, zonder dat systematische terugkoppeling naar het bestuurlijk niveau geborgd was. Ook was het onderhoud aan de anesthesiezuilen onvoldoende. Terugblikkend had het ziekenhuis scherper moeten zijn op de manier waarop het onderhoud door de leverancier werd uitgevoerd en later werd overgenomen. De commissie constateert terecht dat ziekenhuizen stringenter moeten toezien op de installatietechniek in het algemeen en in het onderhoud daarvan in het bijzonder.'
Provincie:
Tag(s):