maandag, 12. februari 2007 - 16:59

Roet Poets Brigade lapt ramen in Maastricht

Maastricht

Langs ruim 400 stadswegen in 44 gemeenten is de luchtkwaliteit te slecht om te voldoen aan de Europese gezondheidsnormen. Dat blijkt uit een inventarisatie door Milieudefensie van gemeentelijke luchtkwaliteitsrapporten. Bij een vorig onderzoek in september 2005, waren dat er nog 200. Volgens Milieudefensie moeten gemeenten een tandje bijschakelen bij het nemen van concrete maatregelen om de lucht schoner en gezonder te maken.

'Het schoon maken van de stadslucht in drukke stadswegen gaat veel te
langzaam. Milieudefensie vindt dat veel gemeenten allerlei maatregelen weliswaar op papier durven zetten, maar de uitvoering laat te vaak op zich wachten.

We weten zo onderhand wel wat werkt en wat niet. Op dit soort stadswegen moeten vieze (vracht)auto's worden geweerd en ook het aantal moet naar beneden', zegt Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer van Milieudefensie.

Milieudefensie denkt daarbij aan het aanwijzen van straten waar alleen
de schoonste vrachtwagens mogen rijden, aanscherping van het
parkeerbeleid, en investeringen in fiets en openbaar vervoer. Ook wil
Milieudefensie dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om oude, zeer
vervuilende auto's uit bepaalde delen van de stad te weren. Daarvoor
moet een systeem met milieulabels ingevoerd worden. In Duitsland wordt
een dergelijk systeem dit jaar ingevoerd.

Vrijwilligers van Milieudefensie bezorgen bij alle 75.000 huishoudens in
de vieze straten een actiepakket met een oproep aan hun gemeentebestuur om meer maatregelen te nemen. In vijf steden gaat een Roet Poets Brigade bij mensen de ramen zemen, om het roet te verwijderen. De verantwoordelijk wethouder helpt daarbij. De Roetpoetsbrigade was op 12 februari in Maastricht, de 13de in Eindhoven, de14de in Rotterdam, de 15de in Utrecht en de 16de in Zaanstad.
Provincie:
Tag(s):