woensdag, 28. februari 2007 - 17:43

Rotterdamse kinderen langer naar school

Rotterdam

Rotterdamse kinderen gaan vanaf volgend jaar langer naar school. Rotterdam wil met het actieplan: “Maatwerk op school� meer leertijd voor kinderen creëren. In 2006 hebben de gemeente, schoolbesturen en ROC’s afspraken gemaakt om de kansen voor leerlingen van 2 tot 23 jaar te verbeteren.

De scholen zullen vanaf volgend jaar meer culturele, recreatieve en sportieve activiteiten krijgen. Daarnaast zullen er op scholen meer gemengde kleuterklassen, schakelklassen en meer voorscholen zijn. Ook vragen de scholen grotere betrokkenheid van de ouders.

Jeugdwethouder Leonard Geluk: “Met dit plan loopt Rotterdam weer voorop. We laten zien dat we samen met de scholen écht investeren in de toekomst van Rotterdamse kinderen. Dit doen we door de lestijd te verlengen omdat we niet accepteren dat kinderen onvoldoende hun talenten kunnen ontwikkelen. Als gemeente steken we nu onze nek uit voor 45 basisscholen, we investeren ruim 74 miljoen. Om meer scholen deze mogelijkheid te bieden hebben we de hulp van het Rijk hard nodig�.

Het plan geeft ook antwoord op ontwikkelingen als aandacht voor talentvolle leerlingen en de motie ‘Van Aartsen-Bos’, die vraagt om meer voorzieningen op scholen om kinderen op te vangen.

Concreet betekenen de plannen dat negen basisscholen volgend schooljaar een verlengde schoolweek invoeren. Scholen gaan samen met ouders de invulling bepalen. Elke school krijgt zo een maatwerkarrangement. De lestijd wordt met maximaal 6 uur per week verlengd. Daarnaast werken 22 scholen in diverse wijken met elkaar samen om buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Deze ‘wijkarrangement-scholen’ kunnen uiteindelijk doorgroeien tot scholen met een verlengde schoolweek. In januari 2008 gaat een volgende groep scholen van start.

Met de plannen is ruim 160 miljoen euro gemoeid. Ruim 74 miljoen hiervan komt uit gemeentelijke middelen en middelen uit het programma Sociaal van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. ‘Meer leertijd voor kinderen’ loopt tot 2010.
Provincie:
Tag(s):