dinsdag, 6. maart 2007 - 9:48

Samenwerking in aanpak bodemsanering scheepswerf

Hardenberg

De gemeente Hardenberg, Woningstichting de Veste en de provincie Overijssel gaan samen de sanering van de bodem in de tuinen van percelen op het terrein van de voormalig scheepswerf Peters in Dedemsvaart aanpakken. Op dit terrein is een bodemverontreiniging vastgesteld.

Woningstichting de Veste had zelf al het initiatief tot sanering genomen. De provincie en de gemeente hebben vervolgens, naar aanleiding van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, ook besloten de problematiek definitief op te willen lossen. De drie partijen betalen dan ook gezamenlijk de kosten van de sanering, die naar verwachting in het voorjaar van 2008 plaatsvindt.

Op de plaats waar nu de wijk Peterswijk is gebouwd, was tot halverwege de vorige eeuw een scheepswerf gevestigd. Een deel van het terrein in de wijk is eigendom van Woningstichting de Veste, het overige deel is particulier bezit. In 2005 bleek dat de grond op de terreinen van de voormalige scheepwerf waarop de wijk is gebouwd vervuild was met zware metalen, olie, verbrandings- of teerresten en asbest.
Provincie:
Tag(s):