donderdag, 5. april 2007 - 17:30

Slopen gaat sneller in Enschede

Enschede

De gemeente Enschede heeft de gemiddelde doorlooptijd van sloopvergunningen dit jaar met 60 procent weten te verkorten. In 2006 duurde het verlenen van zo’n vergunning nog gemiddeld 35 dagen, maar dit jaar blijkt er gemiddeld nog slechts 14 dagen mee gemoeid te zijn, zo meldt de gemeente.

Aangezien er jaarlijks zo’n 140 sloopvergunningen worden verleend, scheelt dit de burgers veel tijd en geld. Ook bij reguliere bouwvergunningen is in een eerder stadium een vermindering van de doorlooptijd met 20 procent gerealiseerd.

De reductie van de doorlooptijd is het gevolg van een aantal ingrepen in het proces van vergunningverlening. Een aantal stappen in het proces is verwijderd, ingekort of samengevoegd.

Ook bij de verlening van andere vergunningen zullen mogelijk vergelijkbare maatregelen worden doorgevoerd die het proces kunnen versnellen. Daarbij kan gedacht worden aan reclamevergunningen, aanlegvergunningen en lichte bouwvergunningen.

Het verkorten van doorlooptijden bij vergunningen maakt onderdeel uit van het project ‘Beter Geregeld’. Het doel hiervan is het verminderen van administratieve lastendruk voor burgers en ondernemers. ‘Beter Geregeld’ is één van de pijlers van het veelomvattende programma Andere Overheid Enschede.

Doelstellingen van Andere Overheid Enschede zijn niet alleen een verminderde lastendruk en een verbeterde bedrijfsvoering, maar ook het verbeteren van de dienstverlening voor burgers en ondernemers.
Provincie:
Tag(s):