woensdag, 24. januari 2007 - 13:41

Sneek houdt lastendruk bewoners beperkt

Sneek

De gemeenteraad van Sneek wil de lastendruk voor de bewoners en bedrijven laag houden. Daarom blijft de stijging van de Onroerend Zaakbelasting beperkt tot 1,7 procent, oftewel het inflatiepercentage.

Het rijk zou er akkoord mee zijn gegaan dat de tarieven werden verhoogd met 2,75 procent, maar tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag waren de raadsleden het unaniem eens met het college van burgemeester en wethouders, dat dit de bewoners veel te hard in de portemonnee zou raken.

De WOZ-waarden (waardering onroerende zaken) van de woningen in Sneek zijn de afgelopen jaren met ruim 12 % gestegen. Dit is het gevolg van de hertaxatie die op gezette tijden dient plaats te vinden. Landelijk gezien zijn de WOZ-waarden van de woningen gestegen met ruim 6 %.

Wie denkt dat de relatieve stijging van de WOZ-waarden in Sneek extra inkomsten voor Sneek met zich meebrengt, komt bedrogen uit.In de algemene uitkering van het rijk aan de gemeenten wordt namelijk rekening gehouden met de waarden van de woningen, zowel landelijk als in Sneek. Als gevolg van het feit dat de waarden in Sneek meer gestegen zijn dan landelijk het geval, wordt de algemene uitkering voor Sneek verlaagd met € 110.000,--.
Provincie:
Tag(s):