woensdag, 17. januari 2007 - 8:07

SP: Mazen in de Arbowet moeten gedicht worden

Den Haag

Staatssecretaris Van Hoof moet onmiddellijk de mazen in de Arbowet dichten die het voor werkgevers mogelijk maken de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden te ontlopen door buitenlandse onderaannemers in te schakelen. Dit stelt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt in reactie op een reportage van tv-programma Netwerk, waaruit blijkt hoe een Nederlandse werkgever zijn verantwoordelijkheid voor veilige werkomstandigheden ontloopt door een Poolse onderaannemer in te schakelen.

Bij Westo, een producent van betonnen prefab-elementen, vindt een Poolse arbeider de dood nadat een zware wapeningsconstructie uit ondeugdelijke takels valt en op hem terecht komt. Door mazen in de Arbeidsomstandighedenwet kan de arbeidsinspectie Westo niet aanpakken en beboeten, omdat het werk in onderaanneming door het Poolse bedrijf Bud-Export werd uitgevoerd.

Na onderzoek komt de Arbeidsinspectie tot de conclusie dat Westo niet voor het dodelijk ongeval aansprakelijk gesteld kan worden, omdat het werk door een buitenlands bedrijf werd verricht. Dit roept vragen op bij Ulenbelt. 'Ik kan me niet voorstellen dat de productie van zware betonnen prefab-elementen geheel door het buitenlandse bedrijf worden uitgevoerd. Het lijkt mij dat de kranen, takels en andere middelen van Westo zijn. Als de arbeidsinspectie kan vaststellen dat de Wet Arbeid Vreemdelingen is overtreden maar de Arbowet niet, is er een maas in de wet. We moeten voorkomen dat werkgevers de regie over het werk uit handen geven en zo ook hun handen aftrekken van de zorg voor de veiligheid van werklieden.'

Ulenbelt pleit voor het wijzigen van de Arbowet zodat kennelijk legale schijnconstructies niet tot onveiligheid voor buitenlandse werknemers leidt.
Provincie:
Tag(s):