donderdag, 31. mei 2007 - 21:51

Stad wil positie als Cultuurstad versterken

Groningen

Het college van B&W legt de gemeenteraad voor welke richtingen zij wil inslaan met het gemeentelijk cultuurbeleid 2009 – 2012. Zij vindt het belangrijk om te blijven investeren in cultuur, omdat het cultuurbereik van groot belang is voor de stadjers, de wijken én de economie.

In de discussienotitie ‘Over de grens’ geeft het college aan dat zij de stevige basis van de cultuursector in onze stad op orde wil houden om zo nieuwe ambities te realiseren: Groningen als internationale cultuurstad, de ‘Wijk als Werkplaats’ en de creatieve economie. Over deze uitgangspunten en ambities wil het college het cultuurdebat aangaan met de culturele instellingen. Met de discussienotitie start de gemeente de procedure voor de gemeentelijke cultuurnota 2009 – 2012.

Voor de jaren 2009-2012 richt het college zich op de volgende uitgangspunten: de basis op orde, het versterken van de bereik van de kunsten, doorgaan met de ondersteuning van jong talent én het vergroten van de samenhang tussen het economische en culturele beleid van onze stad.

Al sinds 1988 geeft het college het gemeentelijk cultuurbeleid vorm in vierjarige cultuurnota’s. In deze nota’s liggen de doelstellingen vast voor het cultuurbeleid en de hoogte van subsidie aan de diverse culturele instellingen in onze stad. De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008.
Provincie:
Tag(s):