maandag, 2. april 2007 - 14:51

Start werken project Zeeweringen 2007

Zeeuws-Vlaanderen

Maandag is projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen begonnen met het versterken van de steenbekleding van de Zeeuwse dijken.Projectbureau Zeeweringen versterkt nu al 10 jaar de dijken.

Op 1 april eindigt het stormseizoen en is het tot 1 oktober veilig genoeg om de steenbekleding van de dijk te verwijderen. Omwonenden hebben al iets kunnen merken van de werkzaamheden maar dit betrof voorbereidende werkzaamheden. Alleen in Westkapelle werd er al volop gewerkt.

De werkzaamheden betreffen hier een twee jarig werk waar alleen stortsteen ingegoten met asfalt op de bestaande steenbekleding wordt aangebracht. Omdat hier de oude steenbekleding blijft liggen, mag hier al voor 1 april gewerkt worden.

Sinds 1997 wordt er bij projectbureau Zeeweringen gewerkt aan de dijkversterking langs de Westerschelde. In 2006 is het projectbureau ook gestart met het versterken van de dijken langs de Oosterschelde. Bij extreem zwaar weer kan de steenbekleding die op de glooiing van de meeste dijken ligt, loslaten. In die gevallen moet daar de steenbekleding worden versterkt of vervangen.

Hoewel er geen sprake is van acuut gevaar, zijn de werken noodzakelijk om nu en in de toekomst aan de hoge, wettelijke veiligheidsnorm te voldoen. De Wet op de waterkering schrijft voor dat een dijk (en dus ook de steenbekleding) sterk genoeg moet zijn om een superstormvloed te doorstaan.

In Zeeland moeten de dijken bestand zijn tegen een stormvloed die gemiddeld eens in de 4000 jaar voor komt.
Provincie:
Tag(s):