donderdag, 15. maart 2007 - 20:38

Stremming scheepvaart Binnenkeersluis en havengebied Vlissingen

Vlissingen

Van vrijdag 16 maart 22.00 uur tot en met zaterdag 17 maart 09.00 uur is de Binnenkeersluis en het havengebied in Vlissingen afgesloten in verband met het uitdokken van schepen bij de Schelde. Hierdoor is scheepvaartverkeer van Vlissingen naar Middelburg en retour tijdelijk niet mogelijk.

Het kanaalpeil op het binnenhavengebied wordt tijdelijk verhoogd naar N.A.P. +0,70 meter om het uitdokken van schepen mogelijk te maken. Eer-der dit jaar is het kanaalpeil verlaagd voor onderhoudswerk aan de kanaaloevers wat nu te laag is voor het in- en uitvaren van het dok.

Om overlast voor de scheepvaart te beperken is de Binnenkeersluis, gele-gen naast de Keersluisbrug, afgesloten en wordt het water in de binnenhaven tijdelijk verhoogd. (de Binnenkeersluis is een waterkering die gesloten wordt als er extreem hoogwater op de Westerschelde verwacht wordt ter bescherming van het achterland).
Provincie:
Tag(s):