vrijdag, 9. maart 2007 - 14:58

Unieke proef nooddrinkwater in Nederland

Utrecht

Op 12 en 13 maart houden Gemeente Utrecht en drinkwaterbedrijf Vitens een proef in de Utrechtse wijk Overvecht. Het is voor het eerst dat twee verschillende systemen voor nooddrinkwatervoorziening op deze schaal gelijktijdig worden getest. Wijkbewoners en scholen zijn benaderd om mee te werken aan de proef.

Bij grote incidenten in de toelevering van drinkwater vindt er altijd overleg plaats tussen gemeente, hulpverleningsdiensten en drinkwaterbedrijf. Vanuit haar verantwoordelijkheid om burgers te voorzien in primaire levensbehoeften, kan de gemeente bepalen dat er distributiepunten voor nooddrinkwater moeten worden ingericht. De opzet daarvan is vastgelegd in de Waterleidingwet. In Utrecht neemt drinkwaterbedrijf Vitens de verantwoordelijkheid op zich om binnen 24 uur nadat de reguliere voorziening is gestaakt 3 liter drinkwater per persoon per dag te leveren op de door de gemeente bepaalde distributiepunten. Op 12 en 13 maart wordt gekeken hoe dit in de praktijk werkt.

Binnen de drinkwatersector bestaat de behoefte om bij een dergelijke situatie het meest geschikte systeem in te zetten. Op dit moment wordt veelal gewerkt met statische waterzakken, zogenoemde flexitanks. Een ander systeem vormt een tijdelijk bovengronds systeem dat rechtstreeks drinkwater betrekt bij een waterwinstation. Beide systemen
worden tijdens de proef in respectievelijk Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid ingezet. Overvecht-Noord en Overvecht-Zuid kennen ongeveer evenveel inwoners, zodat een goede vergelijking tussen de twee systemen kan worden gemaakt. Bovendien gaat het om een
dichtbevolkt gebied wat deze wijk tot een ideale plek maakt. Verschillende waarnemers uit de watersector volgen de werkzaamheden op de voet.
Provincie:
Tag(s):