dinsdag, 16. januari 2007 - 18:44

Veel RSI-klachten onder leerlingen en studenten

Den Haag

Ongeveer 70 procent van de leerlingen en studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen heeft wel eens RSI-achtige klachten. Het overgrote deel (55 procent) zegt een beetje klachten te hebben. De overige 15 procent heeft veel klachten. Privégebruik van de computer is mede oorzaak van de klachten.

Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de resultaten naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van RSI-achtige klachten (zoals pijn in armen, nek en schouder) en psychosociale overbelasting (stress veroorzaakt door bijvoorbeeld te hoge werkdruk, of te hoge verwachtingen) bij leerlingen en studenten. Er zijn interviews gehouden met deskundigen en enquêtes ingevuld door directeuren, leraren en ict –coördinatoren in het basis- en het voortgezet onderwijs, deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs en studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Op mbo’s, hbo’s en universiteiten komen RSI-achtige klachten het meest voor. Deze leerlingen en studenten brengen dagelijks bijna 4,5 uur door achter de computer; 1,5 uur voor de studie en drie uur om te chatten, internetten en het spelen van spelletjes. Aan het eind van de studie, als studenten veel opdrachten moeten uitvoeren en hun scriptie schrijven, nemen de klachten toe. Hoewel de klachten voorkomen bij alle studierichtingen zijn er enkele uitschieters, zoals de richtingen industrieel ontwerp en informatica.

Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs hebben leerlingen weinig rsi-achtige klachten. Ze brengen minder uren door achter een beeldscherm dan mbo’ers, hbo’ers en academici. Een leerling op de basisschool spendeert dagelijks gemiddeld één uur en 40 minuten achter de computer (op school en thuis). In het Voortgezet onderwijs is dat twee uur en drie kwartier.

Ruim 50 procent van hbo-studenten en academici geeft aan druk te ervaren vanwege het vele werk voor de studie. In het MBO ligt dat wat lager (39 procent). Ongeveer 33 procent van de deelnemers en studenten ondervindt druk vanwege te hoge eisen en verwachtingen die er aan hen worden gesteld. In het basisonderwijs heeft 15 procent van de leerlingen daar last van en in het voortgezet onderwijs 18 procent. Psychosociale klachten worden mede veroorzaakt door te hoge eisen en verwachtingen die buiten de school om aan hen worden gesteld.

Minister De Geus gaat ervan uit dat de resultaten een rol spelen in de bewustwording van onderwijsinstellingen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de leerlingen en studenten. ,,Daarnaast is het voorkomen van psychosociale overbelasting en RSI een proces dat óók een inspanning vraagt van ouders, leerlingen en studenten door de eigen grenzen in acht te nemen, een goede zit- en werkhouding aan te nemen en door computerapparatuur die pauzes regelt op een goede wijze te gebruiken. Dit geldt niet alleen voor de tijd die men op de instelling doorbrengt, maar óók thuis’’, aldus De Geus.
Categorie:
Tag(s):