maandag, 5. maart 2007 - 13:50

Verlaging maximum-snelheid voor rechter

Amsterdam

Woensdag vindt bij de rechtbank in Amsterdam een rechtszaak plaats over de eis van Milieudefensie om de maximumsnelheid op 214 kilometer stadssnelweg te verlagen naar 80 kilometer per uur.

Milieudefensie pleit voor deze maatregel omdat uit onderzoek, van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, blijkt dat op vier van de vijf stukjes snelweg waar sinds november 2005 een snelheidsverlaging geldt, de lucht schoner werd. Recent onderzoek door de GGD-Amsterdam wijst uit dat de 80 km-maatregel vooral de luchtvervuiling aanpakt die het meest schadelijk is voor de gezondheid.

Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau zijn er zelfs in 2020 bij onveranderd beleid nog overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen langs de stadssnelwegen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Bosch.

Milieudefensie vroeg toenmalig minister Peijs op 14 maart 2005 om de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km/uur op de stadssnelwegen van de vier grote steden, Drechtsteden, Delft, Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch. De gemeente Amsterdam pleit, evenals de meeste lokale overheden met stadssnelwegen met veel omwonenden, voor uitbreiding van de 80 km-zones. Na langdurig procedureel getouwtrek, komt er nu een inhoudelijke toetsing van de rechtbank.

De uitspraak van de rechtbank wordt na zes weken verwacht.
Provincie:
Tag(s):