vrijdag, 4. mei 2007 - 20:53

Voorrangssituatie bij fietsoversteekplaatsen Peelo gaat veranderen

Assen

De gemeente Assen gaat de voorrangssituatie bij de onveilige fietsoversteekplaatsen in Peelo veranderen. De voorrang voor fietsers wordt opgeheven, dit gebeurt naar aanleiding van enkele ernstige ongevallen.

De Esakkerweg en Veenwalweg worden als voorrangsweg ingericht. De maatregelen zijn samen met het Bewonersoverleg Peelo bedacht.

Sinds 2002 hebben op enkele fietsoversteekplaatsen in Peelo fietsers voorrang. Gemotoriseerd verkeer moet daar voorrang verlenen aan overstekende fietsers. Sindsdien is het aantal ongevallen met fietsers toegenomen. Er hebben zich enkele ernstige ongevallen met letsel voorgedaan, waarvan een met dodelijke afloop. Het Actiecomité Peelo Veilig en het Bewonersoverleg Peelo hebben bij de gemeente aangedrongen op maatregelen.

Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat de fietsers niet altijd goed zichtbaar zijn voor auto’s. Vooral 's nachts of bij slecht weer. De voorrangsregels blijken niet voor iedereen duidelijk te zijn. Daardoor maken weggebruikers onverwachte fouten. De Esakkerweg en Veenwalweg blijken door bewoners van Peelo vooral beschouwd te worden als ontsluitingsweg. Ze verwachten daarom voorrang te hebben op kruisend verkeer.

De plannen worden nader toegelicht op de informatieavond van 29 mei, aanvang 20.00 uur in het Markehuus.
Provincie:
Tag(s):