zaterdag, 20. januari 2007 - 16:23

Waterschap Noorderzijlvest: verdeling wateroverlast werkt

Regio

De maatregel om de afvoer van poldergemalen te begrenzen heeft een gunstig effect op het terugdringen van de wateroverlast in het gebied van waterschap Noorderzijlvest. Door de maatregel is het waterpeil in de kanalen gedaald. Ook het waterpeil op het Lauwersmeer is vanwege het spuien van 23 miljoen m3 vannacht gedaald. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de peiling.

In het gebied van het waterschap Noorderzijlvest staat door de hevige regenval van donderdag, 18 januari 2007, veel water. De poldergemalen draaiden aanvankelijk volop, maar om te voorkomen dat het waterpeil op de boezem te hoog zou worden, besloot het waterschap vrijdag tot het beperken van de afvoer via de poldergemalen. De boezemgemalen bleven op volle capaciteit draaien.

Het beperken van de afvoer via de poldergemalen geeft goede resultaten. Vanochtend is het waterpeil in de kanalen gedaald met ongeveer 5 centimeter. Daarmee staat het alsnog een halve meter hoger dan het gewenste peil, maar deze verhoging kunnen de kanalen verwerken. Het waterschap verwacht op basis van de voorspellingen de regen van dit weekend ook weer goed te kunnen afvoeren. Ook is er zicht op een verdere verbetering van de situatie in de loop van de komende dagen.

Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De actuele situatie en de verwachtingen worden regelmatig opnieuw bekeken. Alle gemalen en sluizen worden optimaal ingezet.
Provincie:
Tag(s):