maandag, 5. maart 2007 - 10:54

Waterschap vliegt boven gebied

Waterschap Zeeuwse Eilanden is het eerste waterschap dat binnenkort een nauwkeurige update heeft van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). In de periode vanaf 6 tot en met 24 maart vliegt er een helikopter over het gehele waterschapsgebied om de gegevens te verzamelen. Met deze hoogtegegevens bewaakt het waterschap de ligging van dijken en duinen en worden onder andere overstromings- en bergingsberekeningen gemaakt.

De hoogtegegevens zijn ook belangrijk voor het onderzoek naar bodemdaling en het nemen van peilbesluiten. Ingenieursbureau Fugro-Inpark uit Leidschendam zal de verzameling van de gegevens op zich nemen.

Als de weersomstandigheden het toelaten, worden alle metingen binnen tien dagen verricht. Eventueel is er een uitloop tot 24 maart. Er wordt gestart boven Noord-Beveland waarna Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen volgen. De helikopter zal op 400 meter hoogte vliegen met een snelheid tussen de 55 en 80 kilometer per uur. Onder de helikopter hangen twee laserscanners die door middel van ongevaarlijke laserstralen punten op de grond inmeten, dit wordt ook wel laseraltimetrie genoemd.

Door het meten van de teruggekaatste energie wordt de afstand van de helikopter tot het punt op de grond bepaald. De scanners scannen een strook van 460 meter per keer en zullen zo het gehele gebied in kaart brengen. Bewoners kunnen tijdens het inmeten geconfronteerd worden met enig geluidsoverlast door het regelmatig overvliegen van de helikopter. Alle objecten waaronder dijken, damwanden en bekledingen worden aangeleverd in 3D digitale hoogtemodellen. Deze modellen kunnen direct in de geografische systemen van het waterschap worden ingele-zen en gebruikt.

Waterschap Zeeuwse Eilanden is de eerste organisatie in Nederland die een nauwkeurige update krijgt van het hoogtebestand. De stuurgroep AHN, bestaande uit Rijkswaterstaat, de Provincies en de Unie van Waterschappen, ziet het als overheidstaak om het AHN te laten ontwikke-len.
Provincie:
Tag(s):