dinsdag, 23. januari 2007 - 16:46

Werkgelegenheid in Twente neemt weer toe

Almelo

De werkgelegenheid in Twente is in 2006 voor het eerst sinds 2002 weer gegroeid. Dat blijkt uit de cijfers die het Bedrijven en Instellingenregister Overijssel (BIRO) van de Provincie Overijssel jaarlijks samenstelt voor de Regio Twente.

In Almelo groeide vooral het aantal arbeidsplaatsen in de zorg (van 7410 in 2005 naar 7646 in 2006), reparatie van consumentenartikelen en handel (van 6276 naar 6614), openbaar bestuur en overheid (van 2724 naar 3027) en bouwnijverheid(van 1796 naar 1940). Vooral in de industrie gingen veel banen verloren (van 8569 naar 7771).
Provincie:
Tag(s):