dinsdag, 1. mei 2007 - 17:55

Werknemers willen vaker doorwerken tot hun 65-ste

Steeds meer werknemers willen tot hun 65-ste doorwerken. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2006 blijkt dat ongeveer 26 procent van de werknemers wil doorwerken. In 2005 was dit nog 21 procent. Het onderzoek is door TNO, CBS en TNS NIPO eind 2006 uitgevoerd onder ruim 24.000 werknemers, in opdracht van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die heeft de onderzoeksresultaten naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet vindt het voor de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt belangrijk dat (ook) steeds meer oudere werknemers (blijven) werken.

Uit het jaarlijkse onderzoek blijkt de toenemende bereidheid in alle leeftijdsgroepen voor te komen, zij het in verschillende mate. Vooral 15- tot 25-jarigen en 45- tot 49-jarigen willen vaker doorwerken tot de 65. In 2005 was laatstgenoemde groep nog het minst bereid om werkzaam te blijven tot de 65 (samen met de jonge dertigers en jonge vijftigers).

Over het algemeen willen jonge dertigers en werknemers rond de 50 het minst doorwerken. De animo om door te werken is bij de jongste groep werknemers het hoogst. De verschillen tussen de overige leeftijdsgroepen zijn relatief klein.

Verder heeft minister Donner ook de (tweejaarlijkse) Werkgeversmonitor Arbeidsomstandigheden naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek is door het onderzoeksbureau Research en Beleid in november 2006 uitgevoerd onder 3.051 werkgevers. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers in vergelijking met 2004 positiever zijn over het arbeidsomstandighedenbeleid.
Categorie:
Tag(s):