donderdag, 29. maart 2007 - 20:09

West-Friese gemeenten in de ‘shit’

Wervershoof

Door een gebroken rioolwaterpersleiding op het terrein van de zuiveringsinstallatie Wervershoof kan sinds donderdagochtend een groot deel rioolwater van de plaatsen Hoorn, Medemblik, Wervershoof, Andijk, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en een deel van Koggenland niet worden gezuiverd. Daardoor ontstonden problemen met de verwerking van afvalwater van aansluitingen in Westfriesland ten oosten van de A7, in de driehoek Hoorn-Enkhuizen-Medemblik. In dit gebied wonen ongeveer 150.000 mensen.

Het grootste probleem op dit moment is dat het waterschap de 40.000 kuub rioolwater die dagelijks bij Wervershoof binnenkomt niet kwijt kan. Het merendeel van het afvalwater wordt nu met tankwagens afgevoerd naar andere zuiveringen. Een klein deel moet worden geleid naar riooloverstorten die liggen aan goed doorspoelbare vaarten zoals de Medemblikkervaart en de Kromme Leek.

Donderdagavond is een crisisteam gevormd. Dit bestaat uit het Regionaal Beleidsteam (waarin de burgemeesters van de betrokken gemeenten zitten) en een deskundige van de volksgezondheid.

De reparatiewerkzaamheden aan de persleiding kan twee tot drie dagen in beslag nemen volgens het hoogheemraadschap. Wel is de situatie inmiddels onder controle. Nergens zijn problemen met de werking van het rioleringsstelsel. Vooralsnog zijn er geen beperkingen aan het gebruik van gootsteen, wasmachine of toilet. Ook is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel waarschuwt het hoogheemraadschap omwonenden in de omgeving van de vaarten, in de buurt van de riooloverstorten, voor stankoverlast de komende dagen. Het advies is om niet in deze vaarten te zwemmen, dit water niet te gebruiken voor beregening, en geen huisdieren of vee hieruit te laten drinken.

Het vervuilde oppervlaktewater wordt uiteindelijk via poldergemalen geloosd op het IJsselmeer. Door de verdunning is er minimaal effect op de waterkwaliteit daarvan. De drinkwatervoorziening (van IJsselmeerwater wordt drinkwater gemaakt via het innamepunt en de zuiveringsinstallaties van PWN in Andijk) is op geen enkele manier in gevaar.
Provincie:
Tag(s):