maandag, 16. april 2007 - 16:45

Winkelaanbod in Limburg stabiel

Maastricht

Het winkelaanbod in Limburg is het afgelopen jaar stabiel gebleven. De werkgelegenheid in de detailhandel loopt geleidelijk terug. Dit blijkt uit de Detailhandelsmonitor Limburg 2006 die in opdracht van de Provincie Limburg is opgesteld door E,til.

De Detailhandelsmonitor geeft de ontwikkeling van de detailhandel (aantal winkels, winkeloppervlak en aantal werknemers) voor heel Limburg weer. Hij is ook toegespitst per regio en type vestigingsomgeving. Uit de Detailhandelsmonitor 2006 blijkt dat het aantal winkels in Limburg en het winkeloppervlak vorig jaar ongeveer gelijk zijn gebleven. Per omgeving zijn er verschillen te zien. Uit de monitor blijkt bovendien een sterke regionale
variatie.

Het winkelaanbod in wijken, buurten en dorpen is iets teruggelopen (in 2006 zo’n 2-3%) terwijl het op bedrijventerreinen juist met 7% is toegenomen. Het winkelaanbod in stadscentra is vrij stabiel. In Weert is het winkelaanbod in het centrum in 2006 gedaald. In de stadscentra van Venlo en Parkstad Limburg is het winkeloppervlak eveneens iets afgenomen maar hier is het aantal winkels niet gedaald. Met uitzondering van Venlo en Weert is het winkelaanbod op stedelijke dienstenterreinen (bijvoorbeeld meubelboulevards) in Limburg licht toegenomen.

In de binnensteden van Venlo, Roermond en Parkstad Limburg is het aanbod van winkelpanden dat op de onroerend goedmarkt wordt aangeboden het afgelopen jaar toegenomen tot rond de 10%. In de andere binnensteden ligt dat cijfer lager (2-7%). Het totaal aanbod winkelpanden op de bedrijfsonroerend goedmarkt bedraagt 4% van het totale winkelareaal in Limburg, hetgeen gangbaar is. Dit cijfer is nadrukkelijk geen leegstandscijfer maar geeft wel een indicatie van de ontwikkelingen op de winkelmarkt.
Provincie:
Tag(s):