zaterdag, 10. maart 2007 - 11:17

Zalmsnip aan de neus voorbij

Arnhem

In tegenstelling tot wat een landelijk dagblad op 8 maart 2007 berichtte, hebben burgers niet alsnog recht op een Zalmsnip. Wie in januari 2005 van mening was dat hij recht had op een Zalmsnip, had toen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag, waaraan de Zalmsnip toen
gekoppeld was, een bezwaar of verzoek tot uitkering van de Zalmsnip moeten indienen. Burgers die nu alsnog om een Zalmsnip vragen, zijn dus veel te laat.

Het gerechtshof van Arnhem heeft recent uitgesproken dat de gemeenteraad van Olst-Wijhe de Zalmsnip niet met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 mocht afschaffen en dat één inwoner van die gemeente terecht aanspraak kon maken op de Zalmsnip. Deze uitspraak geldt alleen voor deze specifieke situatie.

Overigens is de VNG het niet eens met de uitspraak van het hof. Door de publiciteit in de media was het voor de burger immers duidelijk dat de Zalmsnip met ingang van 1 januari 2005 zou worden afgeschaft. Daarom adviseert zij de gemeente Olst-Wijhe om een beroep in cassatie bij de Hoge Raad in te stellen.
Provincie:
Tag(s):