vrijdag, 9. februari 2007 - 12:17

Zuidhorn maakt inzet gezinscoach mogelijk

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn maakt het mogelijk een een gezinscoach in te schakelen voor gezinnen met meervoudige problematiek. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit mogelijk door de nodige middelen beschikbaar te stellen. De gezinscoach kan worden ingeschakeld wanneer gezinnen geen greep meer hebben op de problemen binnen het gezin en kinderen in de knel komen. De gezinscoach vervult een centrale rol voor het gezin.

Hij of zij staat naast het gezin, ondersteunt het gezin en zoekt samen met de gezinsleden oplossingen voor de problemen. De bedoeling is dat de gezinnen met hulp van de coach op termijn zelf weer hun eigen situatie onder controle krijgen, met de hulp van mensen in hun omgeving en eventueel met professionele hulp.

De bevindingen van de gezinscoach zijn de basis voor die professionele hulp vanuit andere instellingen. De coach coördineert de hulpverlening en zorgt dat het snel wordt geregeld. De gezinscoach kan worden gezien als een vertrouwenspersoon. Hij of zij is als het nodig is ook buiten kantooruren op te roepen.

De gezinscoach wordt na verloop van tijd vervangen door een gezinsteam met een coördinator uit één van de hulpverlenende instellingen. Ook die coördinator wordt een schakel tussen het gezin en de instanties.

De gezinscoach wordt aangesteld bij stichting Noordermaat in eerste instantie voor de jaren 2007 en 2008. Noordermaat voert voor gemeenten het algemeen maatschappelijk werk (AMW) uit.

Na een evaluatie wordt in overleg met Noordermaat besloten of de functie moet blijven binnen het zorgaanbod in Zuidhorn.
Provincie:
Tag(s):