donderdag, 29. november 2007 - 15:03

Zwolse scholen registreren spijbelende leerlingen

Zwolle

De leerlingen van het voortgezet onderwijs in Zwolle hebben vrijdag 30 november gewoon les. Leerlingen die niet aan de lessen deelnemen worden als spijbelaars geregistreerd. Dit is de uitkomst van een beraad tussen schoolleiders en de wethouder van onderwijs, Martin Knol.

Leerlingen die mee willen doen aan de landelijke scholierendemonstratie moeten dit melden aan de schoolleiding en schriftelijk toestemming hebben van hun ouders.

Rond het maatschappelijk debat rond de verplichte onderwijstijd hebben scholierenacties de afgelopen week een grote rol gespeeld. Nu de discussie in de Tweede Kamer is geweest, maken gemeente en schoolleiding zich zorgen over de voor vrijdag aangekondigde manifestatie tegen de verplichte onderwijstijd in Amsterdam.

Nu het beleid is vastgesteld zijn er geen redenen meer om mee te werken aan protestacties. De Zwolse scholen ondersteunen deze acties niet meer. Leerlingen die meedoen aan de aangekondigde acties onttrekken zich aan de leerplicht en zijn strafbaar.

De Zwolse scholen in het voorgezet onderwijs hebben deze week scholieren en de ouders van de leerlingen geïnformeerd over hun standpunt. De schoolleiders spreken de hoop uit dat de ouders het beleid steunen en dat zij er bij hun kinderen op aandringen de lessen volgens rooster te volgen.
Provincie:
Tag(s):