dinsdag, 28. oktober 2008 - 21:29

10 miljoen voor Soesterberg

Soesterberg

De Tweede Kamer heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de herontwikkeling van vliegbasis Soesterberg. Gedeputeerde Bart Krol: "Het Rijk laat met de investering van 10 miljoen in het Masterplan Dorp Soesterberg en herinrichting vliegbasis Soesterberg zien dat het hen, net als de provincie Utrecht, ernst is met het realiseren van een kerngebied voor natuur en recreatie." De bijdrage maakt het mogelijk een aantal kostbare onderdelen uit dit herinrichtingsplan te realiseren.

De toezegging vloeit voort uit de motie van Geel die tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september werd ingediend om snel een oplossing te bieden voor slepende regionale herstructureringsproblemen. Deze motie werd door een grote Kamermeerderheid aangenomen. Nu is bekend geworden dat de herinrichting van Vliegbasis Soesterberg en het Masterplan Dorp Soesterberg tot de projecten behoren waar dit geld aan besteed gaat worden.

De herontwikkeling van de militaire vliegbasis Soesterberg richt zich op het realiseren van een kerngebied voor natuur en recreatie. Belangrijke pijlers voor de recreatie zijn het Nationale Defensiemuseum en een informatiecentrum voor de Utrechtse Heuvelrug. In de planvorming is nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om de herontwikkeling van de vliegbasis als spin-off te laten fungeren voor het dorp Soesterberg. Binnen het landelijke voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling “Hart van de Heuvelrug� werken gemeente Zeist, Soest en de provincie Utrecht samen aan die herontwikkeling van dit gebied.

In mei 2008 is het concept Ruimtelijk Plan voor de herinrichting van de vliegbasis gepresenteerd. In nauwe samenhang met dit Ruimtelijk Plan wordt ook gewerkt aan het Masterplan voor het Dorp Soesterberg. Tezamen vormen beide plannen een integrale visie op een gebied van circa 600 ha. Cruciale maar kostbare elementen uit deze visie vormen de verdieping van de N237 en de transformatie van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. Hiermee is het plan nog niet sluitend. Het nu beschikbaar gekomen kan er toe bijdragen deze gebiedsontwikkeling te realiseren.
Provincie:
Tag(s):