maandag, 18. augustus 2008 - 15:50

3,6 miljoen euro voor innovatie met groene grondstoffen

Den Haag

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft maandag 18 augustus 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve ondernemers die aan de slag willen met groene grondstoffen.

Groene grondstoffen zijn planten en dierlijke restproducten die verwerkt kunnen worden tot alternatieven voor bijvoorbeeld plastic. Verburg wil met deze zogenoemde SBIR-oproep (small business innovation research) de omschakeling versnellen van een economie die afhankelijk van fossiele grondstoffen naar een zogeheten ‘bio-based economy’ op basis van groene grondstoffen.

Groene economie
In de bio-based economy – of wel de groene economie – staat het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen centraal. Voorbeelden van producten die bio-based kunnen worden, zijn plastics, materialen, lijmen, verfstoffen, oplosmiddelen, basis chemicaliën en medicijnen.

Door middel van bio-raffinage worden alle delen van de plant of dierlijk restproduct, ook de niet eetbare delen, gebruikt. Het geld is voor voorstellen die het scheiden, isoleren, verwerken en gebruiken van groene grondstoffen voor hoogwaardige en zeer sterk verbeterde industriële non-food toepassingen. Uitgesloten van deze regeling zijn innovaties gericht op bio-energie zoals de productie van bio-ethanol of biodiesel.

In aanmerking komen bijvoorbeeld het gebruiken van groene grondstoffen (zoals eiwitten, vetten, suikers, zetmeel, cellulose) voor hoogwaardige toepassingen voor bio-based producten; het ontwikkelen van groene alternatieven voor (bulk-)chemicaliën uit aardolie en voor kunstmest; het isoleren van componenten met een toegevoegde waarde uit bijvoorbeeld algen of dierlijke mest.

Versterken economie én oplossen maatschappelijk vraagstuk
Producten op basis van biomassa versterken niet alleen de economische concurrentiepositie van de Nederlandse (agro)industrie, maar leveren ook een bijdrage aan de vermindering van afvalstromen, vermindering van de verspreiding van milieugevaarlijke stoffen en aan de vermindering van de afhankelijkheid van aardolie.

SBIR
SBIR biedt kansen voor het bedrijfsleven om nieuwe kennis om te zetten in commerciële toepassingen. SBIR gaat uit van drie fasen: onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek- en ontwikkeling en commercialisering. De overheid financiert fase 1 en 2.

De minister stelt in totaal een budget van 3,6 miljoen euro beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en de daaruit volgende onderzoeks- en ontwikkeltrajecten. De bedrijven met de beste voorstellen krijgen een opdracht van de overheid een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Tot en met 16 oktober 2008 kunnen voorstellen worden ingediend bij SenterNovem, afdeling SBIR in Den Haag.
Provincie:
Tag(s):