woensdag, 8. oktober 2008 - 14:01

3,8 miljoen voor infrastructuur

Almere

Het college van B en W heeft een tweede serie infrastructuurprojecten ter waarde van €3,8 miljoen uit het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere (MIPA) vastgesteld. Hiermee krijgt een mix van projecten uit het MIPA groen licht.

Dit najaar groeien de fietsenstallingen bij de NS-stations Muziekwijk, Parkwijk, Almere Buiten en Almere-Oostvaarders fors. Er komen, door bijdragen van NS, ProRail en het regionale mobiliteitsfonds Bonroute, ruim 1300 nieuwe fietsklemmen met aanbindbeugel, grotendeels overdekt met glazen kappen. Tegelijkertijd worden alle oude fietskluizen vernieuwd.

Er komt een voetpad langs het fietspad Spoorbaanpad, tussen de Bongerdstraat in Parkwijk tot de busbaan in Tussen de Vaarten. Hierdoor hoeven voetgangers niet langer over het druk gebruikte Spoorbaanpad te lopen.

Naast fietsers en voetgangers krijgt ook het openbaar vervoer aandacht: de bestaande P+R terreinen bij de NS-stations Parkwijk en Muziekwijk zijn overvol, en worden daarom uitgebreid met 113 respectievelijk 100 parkeerplaatsen.

Er komt een busstrook langs de Audioweg en de bouw kan starten van een viaduct voor de toekomstige busbaan van station Almere Poort naar de Hollandse Brug.

Voor het autoverkeer komen langere rechtsafstroken op de Markerdreef richting Hogering. Daarnaast start een studie naar het effect van alternatieve routeverwijzing en speciale verkeersregelingen, met als doel de bereikbaarheid van het stadshart te verbeteren.

MIPA
Op 21 november 2006 stelden burgemeester en wethouders het Meerjaren Infrastructuur Programma Almere MIPA 2007–2010 vast. Dit plan omvat de verkeerskundige uitgangspunten en investeringsprojecten voor de hoofdinfrastructuur van Almere in de komende jaren.

De hoofdinfrastructuur bestaat uit de (auto)dreven en de hoofdnetten fiets en openbaar vervoer, waaronder de busbanen. De gemeente zal naar verwachting in de periode 2007-2010 ca €27 miljoen aan verkeersinfrastructuur investeren.

Elk jaar wordt een cluster projecten voorbereid. Per keer wordt de gemeenteraad geïnformeerd aan welke projecten dit geld wordt besteed.
Provincie:
Tag(s):