dinsdag, 14. oktober 2008 - 9:10

Aanbesteding nieuw provinciehuis ontvangen

Leeuwarden

De provincie Fryslan heeft op maandag 13 oktober het resultaat van de aanbesteding voor het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt van de notaris ontvangen.

Deze inschrijving is ontvangen van een consortium van aannemers. De inschrijving zal beoordeeld worden op geldigheid en geanalyseerd worden op de hoogte van de prijsstelling.
Voor de beoordeling en analyse zijn enkele weken nodig. Op 12 november zullen Provinciale Staten in een informerende statencommisie geinformeerd worden over het aanbestedingsresultaat. Op 26 november nemen zij een besluit over het budget.
Provincie:
Tag(s):