donderdag, 31. juli 2008 - 10:58

Aanpak brug Karel Doormanweg

Emmeloord

Vanaf 11 augustus tot 29 augustus wordt het groot onderhoud aan de Karel Doormanbrug over de Nagelervaart gedaan. De weg is dan ter plaatse van de brug afgesloten voor al het verkeer.

Het scheepvaartverkeer kan in die periode alleen doorvaren tussen 12.00-13.00 uur en na 16.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit het renoveren van het betonwerk, het vernieuwen van leuningen en het aanpassen van de asfaltverharding bij de brughoofden.

De woningen in het gedeelte Domineesweg tot aan de brug zijn bereikbaar vanaf de Domineesweg en de woningen in het deel vanaf de brug tot aan de Zuidwesterringweg via de Zuidwesterringweg. De verkeersomleiding wordt met borden aangegeven. Vanaf vrijdag 29 augustus is de Karel Doormanweg weer helemaal toegankelijk.

Het werk aan de brug gebeurt aansluitend aan de wegwerkzaamheden in juni en juli. In deze periode zijn onder andere de verkeersremmende maatregelen aangelegd.

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Heeft u vragen over de wegafsluiting of de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Huizenga van de gemeente Noordoostpolder.
Provincie:
Tag(s):