maandag, 16. juni 2008 - 9:41

Aantal schuld-saneringen opnieuw gedaald

Groningen

In het eerste kwartaal van 2008 zijn bijna 2 800 schuldsaneringen uitgesproken. Dit is ongeveer een derde minder dan in het eerste kwartaal van 2007. Het is aannemelijk dat deze afname samenhangt met wetswijzigingen.

Het aantal wettelijke schuldsaneringen is begin 2008 vooral bij privépersonen sterk afgenomen. In het eerste kwartaal ging het om bijna 2 400 zaken, tegen 3 560 zaken in het eerste kwartaal van 2007. Het is aannemelijk dat deze daling samenhangt met wijzigingen in de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen per 1 januari 2008. Door deze wijzigingen is het vrijwillige schuldhulpverleningstraject versterkt.

Er is nog niet te zeggen of de wetswijzigingen leiden tot een structurele daling in het aantal schuldsaneringen of dat er sprake is van een tijdelijke afname. Andere mogelijke oorzaken voor de daling zijn de verbeterde effectiviteit van de schuldhulpverlening en de verbeterde economische situatie van huishoudens in 2007.
Provincie:
Tag(s):