dinsdag, 17. juni 2008 - 10:05

Agrariërs krijgen te maken met minder toezicht

Venray

De gemeenten in de regio Venray, het Waterschap Peel en Maasvallei, de Provincie Limburg en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV gaan meer en beter samenwerken om daarmee de toezichtslast bij ondernemers in de land- en tuinbouwsector te verlagen. Met dit doel starten zij in juni een gezamenlijk proefproject: ‘Minder, Beter, Duidelijker’.

Op dit moment krijgen ondernemers in de land- en tuinbouwsector controleurs op bezoek van verschillende overheidsinstanties. Dit ervaren veel ondernemers als een behoorlijke last. Tijdens het proefproject combineren de controlerende overheidsinstanties hun controles zoveel mogelijk. Controleurs van de verschillende diensten gaan in eerste instantie gezamenlijk op controle voor de onderlinge uitwisseling van hun expertise. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de diensten bepaalde werkzaamheden van elkaar over kunnen nemen, zodat het aantal controlebezoeken wordt teruggebracht. Tijdens een controle kijken maximaal twee inspecteurs in één keer naar alle controlepunten, zoals het gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen, de kwaliteit van het oppervlaktewater, gezondheid en welzijn van dieren en de naleving van milieurichtlijnen.

Het proefproject in de regio Venray is onderdeel van het landelijke programma Vernieuwing Toezicht, waarmee het kabinet onnodige toezichtslast bij ondernemers wil verminderen. Naast de regio Venray worden ook proefprojecten gestart in de gemeente Lansingerland en in de regio’s Den Bosch, Ede en Krimpenerwaard.
Provincie:
Tag(s):